Новини

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Национална заключителна конференция по проект "Учене в …

20-03-2015

Национална заключителна конференция по проект "Учене в толерантност" 18-19 март 2015 г., гр. Велинград

На 18-19.03.2015 г. в гр. Велинград  се проведе Национална заключителна конференция по проект „Учене в толерантност“. Присъстваха 174 участника, като специални гости на събитието бяха Негово Превъзхо...

Read more

Обмяна на опит и споделяне на добри практики на преминалите …

23-09-2014

Обмяна на опит и споделяне на добри практики на преминалите през обучение български педагози с техни колеги от Кралство Дания 17-19 септември 2014 г.

От 17 до 19 септември 2014 г. в Копенхаген, Дания се проведе обмяна на опит и споделяне на добри практики на български педагози и техни колеги от Кралство Дания по Проект „BG051PO001-7.0.02-0004-C0001...

Read more

Шестнадесето модулно 16-часово обучение на тема „Учене в тол…

06-06-2014

Шестнадесето модулно 16-часово обучение на тема „Учене в толерантност” се проведе от 4-6.06.2014 в гр.Варна

Шестнадесето модулно 16-часово обучение на тема „Учене в толерантност” организира Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерство на о...

Read more

Петнадесето модулно обучение се проведе в периода 02 – 04 юн…

04-06-2014

Петнадесето модулно обучение се проведе в периода 02 – 04 юни 2014 г. в с. Арбанаси.

Началници и експерти на РИО на МОН, директори, училищни психолози, педагогически съветници и учители на училища от област Враца, Велико Търново, Плевен, Пловдив, София град, София област, Стара Заго...

Read more

Четиринадесето модулно 16-часово обучение на тема „Учене в т…

30-05-2014

Четиринадесето модулно 16-часово обучение на тема „Учене в толерантност” организира Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерство на о...

Read more

Тринадесето модулно обучение се проведе в периода 26 – 28 ма…

28-05-2014

Тринадесето модулно обучение се проведе в периода 26 – 28 май 2014 г. в гр. Бургас

Представители на РИО на МОН Ямбол, директори, училищни психолози, педагогически съветници и учители на училища от област Пловдив, Ямбол, Варна, Сливен, Хасково и Бургас взеха участие в Тринадесето м...

Read more