Новини

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Проведе се десето модулно обучение в гр.Бургас в периода 28-…

30-04-2014

Проведе се десето модулно обучение в гр.Бургас в периода 28-30.04.2014 г.,

В периода 28-30.04.2014 г. в гр. Бургас се проведе Десето модулно 16-часово обучение по проект BG051PO001-7.0.02-004-C0001 „Учене в толерантност", изпълняван от Център за образователна интеграция на...

Read more

Проведе се девето модулно обучение с.Арбанаси в периода 23-2…

25-04-2014

Проведе се девето модулно обучение с.Арбанаси в периода 23-25.04.2014 г.

В периода 23-25.04.2014 г. в с. Арбанаси се проведе Деветото модулно 16-часово обучение по проект BG051PO001-7.0.02-004-C0001 „Учене в толерантност”, изпълняван от Център за образователна интеграция...

Read more

Проведе се осмо модулно обучение гр.Правец в периода 14-16.0…

16-04-2014

Проведе се осмо модулно обучение гр.Правец в периода 14-16.04.2014 г.

В периода 14-16.04.2014 г. в гр. Правец се проведе Осмото модулно 16-часово обучение по проект BG051PO001-7.0.02-004-C0001 „Учене в толерантност”, изпълняван от Център за образователна интеграция на...

Read more

Проведе се седмо модулно обучение гр.Велинград в периода 09-…

11-04-2014

Проведе се седмо модулно обучение гр.Велинград в периода 09-11.04.2014 г.

В периода 09-11.04.2014 г. в гр. Велинград се проведе Седмо модулно 16-часово обучение по проект BG051PO001-7.0.02-004-C0001 „Учене в толерантност”, изпълняван от Център за образователна интеграция ...

Read more

Проведе се шесто модулно обучение гр.Велинград в периода 07-…

09-04-2014

Проведе се шесто модулно обучение гр.Велинград в периода 07-09.04.2014 г.

В периода 07-09.04.2014 г. в гр. Велинград се проведе Шесто модулно 16-часово обучение по проект BG051PO001-7.0.02-004-C0001 „Учене в толерантност”, изпълняван от Център за образователна интеграция ...

Read more

Проведе се пето модулно обучение гр.Велинград в периода 26-2…

28-03-2014

Проведе се пето модулно обучение гр.Велинград в периода 26-28.03.2014 г.

В периода 26-28.03.2014 г. в гр.Велинград се проведе Петото модулно 16-часово обучение по проект BG051PO001-7.0.02-004-C0001 „Учене в толерантност”, изпълняван от Център за образователна интеграция на...

Read more