Новини

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Обмяна на опит и споделяне на добри практики на преминалите …

23-09-2014

Обмяна на опит и споделяне на добри практики на преминалите през обучение български педагози с техни колеги от Кралство Дания 17-19 септември 2014 г.

От 17 до 19 септември 2014 г. в Копенхаген, Дания се проведе обмяна на опит и споделяне на добри практики на български педагози и техни колеги от Кралство Дания по Проект „BG051PO001-7.0.02-0004-C0001...

Read more

Шестнадесето модулно 16-часово обучение на тема „Учене в тол…

06-06-2014

Шестнадесето модулно 16-часово обучение на тема „Учене в толерантност” се проведе от 4-6.06.2014 в гр.Варна

Шестнадесето модулно 16-часово обучение на тема „Учене в толерантност” организира Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерство на о...

Read more

Петнадесето модулно обучение се проведе в периода 02 – 04 юн…

04-06-2014

Петнадесето модулно обучение се проведе в периода 02 – 04 юни 2014 г. в с. Арбанаси.

Началници и експерти на РИО на МОН, директори, училищни психолози, педагогически съветници и учители на училища от област Враца, Велико Търново, Плевен, Пловдив, София град, София област, Стара Заго...

Read more

Четиринадесето модулно 16-часово обучение на тема „Учене в т…

30-05-2014

Четиринадесето модулно 16-часово обучение на тема „Учене в толерантност” се проведе в периода 28-30.05.2014г.

Четиринадесето модулно 16-часово обучение на тема „Учене в толерантност” организира Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерство на...

Read more

Тринадесето модулно обучение се проведе в периода 26 – 28 ма…

28-05-2014

Тринадесето модулно обучение се проведе в периода 26 – 28 май 2014 г. в гр. Бургас

Представители на РИО на МОН Ямбол, директори, училищни психолози, педагогически съветници и учители на училища от област Пловдив, Ямбол, Варна, Сливен, Хасково и Бургас взеха участие в Тринадесето м...

Read more

Проведе се 12 модулно обучение в гр.Варна в периода 12-14.05…

14-05-2014

Проведе се 12 модулно обучение в гр.Варна в периода 12-14.05.2014 г.

Дванадесето модулно 16-часово обучение на тема „Учене в толерантност” организира Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерство на об...

Read more