Новини

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Проведе се първо модулно обучение гр.Правец в периода 25-27.…

20-03-2014

Проведе се първо модулно обучение гр.Правец в периода 25-27.02.2014 г.

В периода 25-27.02.2014 г. в гр.Правец се проведе първото модулно 16-часово обучение по проект BG051PO001-7.0.02-004-C0001 „Учене в толерантност”, изпълняван от Център за образователна интеграция на д...

Read more

Пресконференция по представяне на проект "Учене в толер…

18-03-2014

Пресконференция по представяне на проект "Учене в толерантност”, изпълняван от ЦОИДУЕМ

На 24 февруари 2014 г. в зала Конферанс 1 в Парк-хотел „Москва” се състоя представяне на проект BG051PO001-7.0.02-004-C0001 „Учене в толерантност”, изпълняван от Център за образователна интеграция на ...

Read more

Осъществяване на контрол по дейност № 2

04-09-2013

В изпълнение на Договор №– ЕСФ 05/01.07-2013 г. сключен между ЦОИДУЕМ и Маркет Линкс ООД за извършване на изследване с предмет на дейност - Проучване, изследване и анализ на нивото на толерантност в д...

Read more

Ново!!!: Обществена поръчка “Хотелско настаняване, логистика…

21-10-2013

Ново!!!: Обществена поръчка “Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждането на 16 модулни обучения и две конференции и обмяна на опит и споделяне на добри практики с Кралство Дания”

Повече информация и документацията може да видите тук: Обществена поръчка “Хотелско настаняване, логистика и организационно-техническа дейност при провеждането на 16 модулни обучения и две конференци...

Read more

Разяснение относно ОП: Доставка на рекламни, информационни и…

12-07-2013

ДО всички участници  в Обществена поръчка „Доставка на рекламни, информационни и канцеларски материали необходими за изпълнение на проект: “Учение в толерантност“, финансиран по Оперативна програма „...

Read more